PASKELBTAS KVIETIMAS fiziniams asmenims norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) paskelbė kvietimą teikti Projektų registracijos formas fiziniams asmenims, norintiems įsirengti atsinaujinančių energijos išteklių priemones. Projektų registracijos formas APVA galima teikti nuo 2018 m. liepos 19 d.
 
Projekto registracijos formas pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ gali teikti fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys vieno ar dviejų butų gyvenamuosius namus (išskyrus nebaigtus statyti, sodo pastatus). Projekto lėšomis galės būti finansuojamas katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį, durpes)  keitimas į biokurą naudojančius katilus, šilumos siurblius taip pat bus finansuojamas saulės kolektorių, mažo pajėgumo saulės fotovoltinių elektrinių, vėjo energijos šaltinių savo reikmėms įdiegimas. Maksimali skiriama investicijų suma vienam projektui įgyvendinti negalės viršyti 14 500 eurų. Pagal šį kvietimą projektams finansuoti skirta 3,3 mln. eurų.
Planuojantiems keisti katilus, naudojančius iškastinį kurą į biokurą naudojančius katilus, šilumos siurblius, būtina atkreipti dėmesį, kad išlaidos turi būti patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po gyvenamųjų namų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo  teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas ar pastato paskirties pakeitimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo.
Pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, ar  gyvenamasis namas nėra registruotas teritorijoje, kuri patenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną (didžiuosiuose Lietuvos  miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje). Tokiu atveju šilumos energijos gamybai iškastinį kurą naudojantis įrenginys negalės būti keičiamas į įrenginius, naudojančius iš biomasės pagamintą kurą šilumos energijos gamybai.
Tuo tarpu jei pareiškėjai planuoja įsirengti mažo galingumo (iki 10 kw) saulės fotovoltines ar vėjo elektrines, išlaidos bus tinkamos finansuoti, jei jos patirtos po gyvenamojo namo statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo.
Kvietimą teikti paraiškas ir Projekto registracijos formą galima rasti čia.
 
Dėl išsamesnės informacijos skambinkite telefono nr.: 8678 83703

Dalintis socialiniuose tinkluose