PASKELBTI KVIETIMAI JURIDINIAMS ASMENIMS, NORINTIEMS DIEGTI ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS

Šiandien Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė keturis kvietimus juridiniams asmenims, norintiems diegti atsinaujinančius energijos išteklius.
Du iš jų skirti valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams ir viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.  Kiti du kvietimai skirti įmonėms.
Finansavimas pagal kvietimus teikiamas saulės, vėjo elektrinių įsirengimui ar saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parkų įsigijimui taip pat iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui į atsinaujinančius energijos šaltinius (saulės, geoterminės energijos, biokuro)  naudojančius įrenginius.
Teikiantiems paraiškas dėl finansavimo saulės ir vėjo elektrinių įsirengimui numatytos lengvesnės sąlygos projektų įgyvendinimui. Kartu su paraiška mažėja privalomų pateikti dokumentų –  nereikės teikti galimybių studijos, nuosavo finansinio indėlio  užtikrinimo, ŠESD skaičiavimų (CO2 sutaupymai nustatomi pagal skaičiuojamąsias vertes), o finansavimo suma bus apskaičiuojama pagal fiksuotus įkainius.
Paraiškas galima teikti iki tol, kol pakaks lėšų, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 31 d. Paraiškos priimamos per informacinę sistemą APVIS.
Tikimasi, kad ši priemonė sėkmingai prisidės prie įmonių skatinamo pereiti prie švarios energetikos, sumažins išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pagerins aplinkos kokybę ir prisidės prie technologinių inovacijų populiarinimo bei Lietuvos ekonominio konkurencingumo stiprinimo.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose