Patvirtintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo sąlygų aprašas

2018 m. sausio 26 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-66 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“, patvirtintas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) nuostatai.
Apraše numatyta, kad LAAIF bus reorganizuotas jungimo būdu ir prijungtas prie APVA, kuriai pereis visos reorganizuojamo LAAIF teisės ir pareigos.
Įsakyme numatyta, kad nauji APVA nuostatai įsigalios 2018 m. balandžio 3 d.
Reorganizavimas bus laikomas baigtu įregistravus pakeistus APVA nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalintis socialiniuose tinkluose