Patvirtintos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo finansavimo kryptys

2022 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. D1-243 patvirtintos 2022 m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo finansavimo kryptys.

Vandenų apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.1.1 „projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje), iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos pagrįstoje nuomonėje“.

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 666 666 Eur. Numatyta didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 300 000 Eur. Didžiausia vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama finansavimo suma sieks 3 000 Eur.

Paraiškas galės teikti tik viešieji vandens tiekėjai, o prijungiami gyvenamieji būstai atrenkami pagal savivaldybės ar įmonės patvirtintą gyvenamų būstų prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų atrankos tvarką.

Aplinkos oro apsaugos kryptyje numatyta priemonė Nr. 2.2.1. „projektai, susiję su taršos iš 1 MW ir didesnės, bet mažesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių mažinimu“.

Priemonės lėšomis bus finansuojami projektai, susiję su eksploatuojamų kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių, šiluminės energijos grąžinimo įrenginių (kondensacinių (drėgno tipo) ekonomaizerių), kitų taršai mažinti skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu.

Projektų finansavimui pagal šį kvietimą skiriama lėšų suma – 1 200 000 Eur. Numatyta didžiausia finansavimo suma vienam pareiškėjui 200 000 Eur ir gali siekti iki 70 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kvietimus planuojama skelbti artimiausiu metu, kai tik bus patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimai. Paraiškas projektų finansavimui gauti planuojama rinkti iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Paraiškas įvertinti ir konkurso būdu projektus atrinkti planuojama iki 2022 m. spalio 28 d.

Prašome potencialius projektų vykdytojus pasirengti paraiškų teikimui bei planuotis lėšų poreikį dar 2022 m. projekto avansui iki 30 proc. gauti ar patirtoms tinkamoms finansuoti išlaidoms kompensuoti.

Jeigu Jums kiltų klausimų, susisiekite su Aplinkosaugos skyriaus vedėju Vidu Stašausku tel. 8 678 017 78, el. p. vidas.stasauskas@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose