Per devynerius metus aplinkai – daugiau kaip milijardas eurų ES paramos

Per devynerius metus – nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. – aplinką tausojantiems darbams Lietuvoje buvo išmokėta daugiau kaip milijardas eurų ES paramos. Ją sudarė finansinio 2007-2013 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos. Ši parama leido įgyvendinti 430 projektų. Vieni iš jų buvo finansuoti 100 proc., kiti – iš dalies. Apie nuveiktus darbus geriausiai pasako skaičiai ir faktai.

 

Naudojant ES fondų lėšas, Aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamento direktoriaus Inesio Kiškio žodžiais, žengtas dar vienas didelis žingsnis baigiant kurti šalies atliekų tvarkymo sistemą. Buvo uždaryta ir sutvarkyta 340 senų, reikalavimų neatitinkančių sąvartynų, įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas, 50 didelio gabarito atliekų ir 40 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių. Pastatytų 10 mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių leidžia tinkamai tvarkyti biologiškai skaidžias atliekas, iš mišraus atliekų srauto atskirti antrines žaliavas. Galimybė rūšiuoti biologiškai skaidžias atliekas ir antrines žaliavas sudaryta tūkstančiams individualių valdų – joms nupirkta daugiau kaip 220 tūkst. konteinerių.

 

ES fondų finansavimas nulėmė ir svarbius šalies vandens ūkio pokyčius. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo sistemos buvo renovuotos arba įrengtos naujos daugiau kaip 400 gyvenamųjų vietovių. Prie naujų vandentiekio tinklų prisijungė per 72 tūkst. gyventojų, prie nuotekų surinkimo tinklų – per 100 tūkst. Nuotekų dumblui apdoroti pastatytas 21 įrenginys.

 

Daugiabučių renovacijai spartinti įsteigtas „JESSICA“ programos kontroliuojantis fondas suteikė galimybių palankesnėmis sąlygomis pasiūlyti gyventojams paskolas. Tai leido modernizuoti 770 senų daugiabučių namų.

 

Nemažai ES paramos lėšų buvo skirta gamtos apsaugai. Jos leido iš dalies pagerinti 107 šalies vandens telkinių būklę juos išvalius ir sutvarkius. Atkurtas audrų ir erozijos apardytas 2,4 km ilgio Baltijos priekrantės ir paplūdimių ruožas, jame supylus daugiau kaip 420 tūkst. m³ atvežto smėlio. Net 60 projektų įgyvendinta praeityje užterštoms teritorijoms sutvarkyti – išvalyti 85 ha užteršto ploto, likviduoti 25 aplinką žalojantys objektai. Valstybiniuose parkuose nebeliko 250 bešeimininkių objektų. Čia įrengti 25 lankytojams skirti centrai ar ekspozicijos. Didžiulio žmonių antplūdžio nuolat sulaukia pernai įrengtas Medžių lajų takas Anykščių regioniniame parke.

 

Daug veiksmingiau stebėti ir tirti aplinką, parinkti reikiamas jos apsaugos ir prevencijos priemones leidžia 20 iš ES paramos lėšų modernizuotų aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų, daugiau kaip 160 naujų ar atnaujintų oro, vandens, dirvožemio ir grunto, priekrantės ir seisminio monitoringo stočių.

 

www.am.lt inf. 

 

DELFI montažas / Anykščių medžių lajų takas

Dalintis socialiniuose tinkluose