Pirmąją kvietimo dieną – 70 paraiškų bearimėms technologijoms įsigyti

Vakar paskelbusi kvietimą teikti paraiškas kompensacijoms bearimės žemdirbystės technologijoms įsigyti Aplinkos projektų valdymo agentūra jau sulaukė 70 paraiškų už beveik 5 mln. eurų. Iš viso šiam kvietimui numatyta skirti 8 mln. eur. Modernizavimo fondo lėšų.

Pareiškėjai vienai sėjamajai įsigyti pagal priemonę „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų, skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje“ gali gauti iki 80 tūkst. eurų paramos, tačiau didžiausia paramos suma negalės viršyti 40 proc. sėjamosios įsigijimo kainos.

Pagrindinis šių investicijų tikslas – paskatinti taikyti žemės ūkio augalų auginimą bearimiu būdu, kuris tiesiogiai užtikrina energijos sąnaudų mažinimą ir prisideda prie dirvožemio kokybės gerinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo.

Tačiau su kompensacija pareiškėjai turi prisiimti ir tam tikrus įsipareigojimus. Pagrindinis – sutaupyti ir atsisakyti po 3000 litrų degalų kiekvienam įsigyjamos sėjamosios pločio metrui. Šis kriterijus buvo pasirinktas remiantis Lietuvoje atliktais moksliniais tyrimais, taip pat norint pasiekti Modernizavimo fondo priemonei keliamus energetinio efektyvumo didinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo tikslus.

Lietuvos ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai paraiškas pagal šią priemonę gali teikti iki š. m. rugsėjo mėn. 30d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos. Paraiškos teikiamos per Agentūros  APVIS sistemą.

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos.
Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip milijardą eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose