Planuojamas kvietimas nedidelių, iki 10 kw galios saulės elektrinių įsigijimui iš elektrinių parkų

Nuo 2020 m. liepos 1 d. planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas kompensacinėms išmokoms pagal „AIE namų ūkiams“ priemonės veiklą „Iki 10 kW galios AIE naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsigijimas iš elektrinių parkų“.
Kvietimui numatyta suma 4,45 mln. Eur.
Į paramą pretenduoti gali gyventojas Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą, butą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiame)) pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurie turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
Gyventojas turi tapti Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, esančios elektrinių parke (saulės elektrinėje) bendraturčiu, bei gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka.
Paramos išmokos dydis – 323 eurų fiksuotas įkainis už 1 kW saulės elektrinės galios.
Visus reikalavimus fiziniams asmenims galite rasti čia (informacija 3 priede):
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32d9a17016d511ea92dcacfce707cd93/asr

Dalintis socialiniuose tinkluose