Plungės pašonėje – moderni atliekų rūšiavimo ir perdirbimo gamykla

2013 m. liepos 12 d. Telšių regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC), trečiasis tarp tokių įmonių šalyje, su rangovais pasirašė sutartį dėl mechaninio bei biologinio apdorojimo įrenginių su anaerobiniu pūdymu (MBA) statybos projekto įgyvendinimo. Modernaus atliekų perdirbimo įrenginio statybos buvo baigtos 2015 m. lapkričio 30 d.

 

Projektas „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“. Projektą įgyvendino UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

 

Projekto paskirtis – tinkamai išrūšiuoti mišrias komunalines atliekas, o pagrindinis gamyklos įrenginių tikslas – atskirti ir sutvarkyti bioskaidžią dalį.

 

MBA gamykla pradėjo veikti nuo 2015 m. gruodžio 1 d. Mišrios komunalinės atliekos į ją surenkamos iš viso Telšių regiono – Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių – ir pristatomos į MBA įrenginius atliekų vežėjų – UAB „Valda“, UAB „Telšių keliai“, UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“. Per 2015 metus iš regiono gyventojų ir įmonių atvežta 39059 t komunalinių atliekų – 5 proc. mažiau lyginant su 2014 m.

 

Per šių metų sausio–vasario mėnesius MBA įrenginiuose priimta tvarkymui – 4 947 240 t mišrių komunalinių atliekų; išrūšiuota ir perduota tvarkytojams 115 380 t įvairių pakuočių atliekų. Deginimui atiduota – 3 367 460 t atliekų, į anaerobinio fermentavimo tunelius pakrauta 3 031 500 t atliekų.

 

Pradėjus eksploatuoti gamyklą, kurioje atliekos apdorojamos mechaniškai ir biologiškai, komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo kaštai padidėjo 55 proc. Gyventojams rinkliavos dydis priklauso nuo atliekų surinkimo (vežimo) kainos, nerūšiuotų atliekų kiekio, MBA įrenginiuose sutvarkytų atliekų kiekio ir į sąvartyną patenkančių nerūšiuotų atliekų kiekio. 2016 m. individualių namų gyventojai pradės pakuočių atliekas rūšiuoti į konteinerius – įsigalioja užstato sistema, parengsime dvinarės rinkliavos taisykles, bus parinkti nauji atliekų vežėjai, sumažės komunalinių atliekų išvežimo dažnis, įvestas valstybinis taršos mokestis – visą tai įvertinus, mokestis už atliekų tvarkymą keisis 2017 m. Šiais metais rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą gyventojams nekils.

 

Suprantama, kad rūšiuodami žmonės tikisi, jog mokės mažiau, bet kol kas to nebus, nes pabrango komunalinių atliekų tvarkymo kaštai. Reikia suvokti, jog nerūšiuodami ne tik teršime gamtą, bet ir už atiekų išvežimą tikrai mokėsime daugiau.

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ administracija (inf. ir nuotr.) 

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose