Pranešimas apie dažniausiai pasitaikančias klaidas viešuosiuose pirkimuose

Agentūra pastebi, kad pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) netinkamai nustato pasiūlymų pateikimo terminą. Taip nutinka dėl to, kad į pasiūlymų pateikimo terminą įskaičiuojamos skelbimo paskelbimo ir/ar pasiūlymų pateikimo termino dienos. Tokia praktika nėra teisinga. Pasiūlymų pateikimo terminas turėtų būti skaičiuojamas „pilnomis“ dienomis, t. y. neįskaičiuojant nei skelbimo dienos, nei pasiūlymų pateikimo dienos. Taip pat pažymėtina, kad tiek Viešųjų pirkimų įstatyme, tiek Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme yra numatyti minimalūs pasiūlymų pateikimo terminai. Visgi perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) kiekvieno konkretaus pirkimo atveju turi įvertinti pirkimo sudėtingumą bei laiką, reikalingą pasiūlymams parengti, ir nustatyti ne minimalų, o tokį, terminą, kuris būtų pakankamas tiekėjams susipažinti su pirkimo dokumentais ir parengti konkurencingus pasiūlymus.
Kitus pranešimus apie dažniausiai pasitaikančias klaidas bei rekomendacijas dėl viešųjų pirkimų vykdymo galite rasti čia: https://skelbimai.apva.lt/rekomendacijos-viesuju-pirkimu-vykdymui/
 

Dalintis socialiniuose tinkluose