Pranešimas dėl reikalavimo rangovui atlikti pagrindinius darbus

Agentūra, tikrindama viešuosius pirkimus pastebi, kad perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) kartais nustato, kokius pagrindinius darbus privalės atlikti pats rangovas.
Primename, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. 7 d. yra numatyta: „Perkant darbus, paslaugas arba kai perkamas prekes reikia montuoti, diegti, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali reikalauti, kad jos nurodytas esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, o jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė, – tos grupės dalyvis.“ Analogiška nuostata įtvirtinta ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 62 str. 7 d.
Visgi būtina pažymėti, kad ne visais atvejais galima reikalauti, kad nurodytas esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Sprendžiant ar galima nurodyti, kad esmines užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas, turėtumėte vadovautis 2017 m. balandžio 6 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo byloje Borta, C-298/15 suformuotu principu: subrangos ribojimas gali būti pateisinamas, tik jeigu juo siekiama teisėto tikslo, jis atitinka proporcingumo principą ir jei jo taikymo būtinumą perkančioji organizacija gali pagrįsti.“ (https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360001438489-Ar-pirkdama-darbus-paslaugas-arba-kai-perkamas-prekes-reikia-montuoti-diegti-perkančioji-organizacija-visais-atvejais-pirkimo-dokumentuose-gali-reikalauti-kad-jos-nurodytas-esmines-užduotis-atliktų-pats-pasiūlymą-pateikęs-tiekėjas-).
Prašome perkančiąsias organizacijas (perkančiuosius subjektus) tik išimtiniais atvejais pirkimo dokumentuose nurodyti, kuriuos pagrindinius darbus rangovas privalo atlikti pats. Pažymėtina, kad jokiu būdu negalima įvardinti didžiosios dalies planuojamų įsigyti darbų. Situacijos, kai perkančiosios organizacijos (perkantieji subjektai) pirkimo dokumentuose nurodo, kad pagrindinius darbus privalės atlikti pats rangovas, tačiau negali pagrįsti tokio reikalavimo būtinumo ir proporcingumo, vertintinos kaip subrangos ribojimas. Nustačiusi tokį pažeidimą, Agentūra gali taikyti finansinę korekciją.

Dalintis socialiniuose tinkluose