Prašoma parama biodujų gamybai kone triskart viršijo lūkesčius

Šią savaitę baigėsi kvietimas įmonėms teikti paraiškas biometano dujų gamybai ir biodujų valymo įrenginiams įrengti. Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) sulaukė 17 įmonių prašymų už kiek daugiau nei 40 mln. eurų. Kvietimui viso iš Klimato kaitos programos lėšų skirta 15 mln. eurų.
Paraiškas galėjo teikti privatūs juridiniai asmenys – labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės įmonės. Taip pat žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai. Prašymus kompensacijoms gauti per informacinę sistemą APVIS buvo galima teikti nuo liepos 19 dienos.
Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui siekia 4 mln. eurų. Projektas iš Klimato kaitos programos lėšų gali būti finansuojamas nuo 45 proc. iki 65 proc. Tai priklauso nuo įmonės dydžio.
Investicinė parama skiriama naujai statomai biodujų jėgainei, kartu su biodujų valymo įrenginiais, leidžiančiais išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus, panaudoti transporto sektoriuje arba naudoti savo elektros ir šilumos energijos poreikiams aprūpinti. Taip pat naujai statomiems biodujų valymo įrenginiams prie esamų biodujų jėgainių, leidžiantiems išvalytą biometaną tiekti į gamtinių dujų tinklus arba panaudoti transporto sektoriuje.
Paraiškos bus atrenkamos konkurso būdu pagal nustatytus naudingumo kriterijus. Vienas iš svarbiausių kriterijų – projekto efektyvumas.
Paraiškų vertinimas bus užbaigtas ne ilgiau nei per 60 darbo dienų nuo kvietimo teikti paraiškas pabaigos.
Įmonių, pateikusių paraiškas, sąrašas.
 

Dalintis socialiniuose tinkluose