Prašymų subsidijoms pildymo klaidos

Gyventojai teikdami prašymus kompensacinei išmokai gauti dėl atsinaujinančių energijos šaltinių išteklių panaudojimo individualiuose namuose daro klaidas, kurios lemia minėtų prašymų atmetimą. Primename, kad netinkamai užpildyta Projekto registracijos forma negali būti tikslinama, gali būti tik naujai teikiama.
Dažniausiai pasitaikančios klaidos yra šios:

  • Teikiamos kelios registracijos formos. Jei pareiškėjas ketina prašyti kompensacijos keliems įrenginiams, gaminantiems skirtingos rūšies energiją, tai turi būti daroma teikiant vieną registracijos formą. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną Projekto registracijos formą;
  • Projekto registracijos formoje prašoma kompensacinė išmoka keliems įrenginiams, kurie gamina tos pačios rūšies energiją. Pavyzdžiui, pareiškėjas gali prašyti subsidijos arba saulės, arba vėjo elektrinei (bet ne saulės ir vėjo elektrinėms kartu);
  • Klaidos rašant vardą arba pavardę. Nenaudojamos lietuviškos raidės;
  • Neteisingai įrašomas unikalus individualaus namo numeris. Dažna klaida, kad pareiškėjai įrašo žemės sklypo unikalų numerį;
  • Neatkreipiama dėmesio, kad gyvenamosios paskirties pastato statybos užbaigimas nėra įregistruotas Nekilnojamo turto registre;
  • Prašoma kompensacinė išmoka sodo namo paskirties pastatui. Subsidija teikiama tik pareiškėjams, kurie nuosavybės teise valdo gyvenamosios paskirties pastatą;
  • Siunčiant registracijos formą elektroniniu būdu nebuvo pasirašyta sertifikuotu elektroniniu parašu.

Dalintis socialiniuose tinkluose