Pratęsiamas kvietimo teikti vandenų ir oro apsaugos projektų paraiškas terminas

Kvietimo vandenų ir oro apsaugos projektams įgyvendinti terminas pateikti paraiškas pratęstas iki 2019 m. kovo 8 d.

Paraiškos vandenų ir oro apsaugos projektams įgyvendinti priimamos nuo 2018 m. lapkričio 19 d. Kvietimas paskelbtas APVA interneto svetainėje.

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti skelbiamas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2018 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis.

Bendra finansavimo suma pagal šį kvietimą – 3 144 tūkst. eurų. Iš šių lėšų vandenų apsaugos projektams numatyta 2 144 tūkst. eurų. Tai projektai, susiję su atskirųjų ir (ar) grupinių nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusią taršą nuotekomis, diegimu.

Aplinkos oro apsaugos projektams bus skiriama 1000 tūkst. eurų. Tai projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginių diegimu ir (ar) kvapų mažinimu; prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, diegimu.

Paraiškos tiesiogiai turi būti pristatytos APVA iki 2019 m. kovo 8 d. 12 val., registruotu paštu turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. kovo 8 d. 24 val., o teikiamos elektroniniu būdu turi būti pareiškėjų išsiųstos APVA iki 2019 m. kovo 8 d. 12 val.

Daugiau informacijos:

LAAIF programa aplinkos oro apsaugos kryptis

LAAIF programa vandenų apsaugos kryptis

Dalintis socialiniuose tinkluose