Pratęstas priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ mokėjimo prašymų teikimo terminas

Dėl valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti nustatyto karantino režimo, dviem mėnesiams buvo pratęstas projektų įgyvendinimo terminas pareiškėjams 2020 m. sausio mėn. teikusiems paraiškas kompensacinei išmokai pagal priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose (Gaminsiu ir vartosiu elektrą tame pačiame objekte)“ gauti.
Informuojame, kad įdiegti paraiškoje nurodytą įrenginį ir pateikti išlaidų kompensavimo prašymą privaloma ne vėliau kaip per 11 mėn. nuo kvietimo pabaigos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Rekomenduojame įdiegus įrenginį pateikti išlaidų kompensavimo prašymą nelaukiant termino pabaigos.
Visus privalomus dokumentus kartu su išlaidų kompensavimo prašymu galima pateikti tik per Agentūros APVIS sistemą, kurią rasite: https://apvis.apva.lt/. Prisijungimo prie APVIS instrukcija: https://apvis.apva.lt/duk. Elektroniniu paštu pateikti dokumentai nebus vertinami.

Dalintis socialiniuose tinkluose