Pratęstas terminas teikti paraiškas centrinės valdžios pastatams atnaujinti

Praėjusių metų pabaigoje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui didinant jų energinį efektyvumą pratęstas iki š. m. liepos 31 d. arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos.

Pagal šį kvietimą Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) laukia paraiškų valstybei nuosavybės teise priklausančių ir valstybinio administravimo subjektų (biudžetinių įstaigų) naudojamų pastatų renovacijai paraiškų iki liepos 31 d.

Nuo 2022 metų gruodžio mėnesio APVA  yra sulaukusi 25 paraiškų, iš kurių 4 projektams jau yra skirtas daugiau kaip 9 mln. eurų finansavimas, likę projektai yra vertinami ar tikslinami. Iš Modernizavimo fondo šiam tikslui yra skirta 40 mln. eurų. Priemonę inicijavo Energetikos ministerija.

„Dar viena investicijų injekcija skirta iššūkiams su augančiomis energijos kainomis įveikti centrinės valdžios pastatuose. Siekiant didesnio energinio efektyvumo pastatų valdytojai privalės pasiekti ne tik B energinio naudingumo klasę, bet taip pat pasirūpinti ir atsinaujinančiais energijos ištekliais – saulės elektrinėmis ar šildymo įrenginiais. O siekti efektyvesnių rezultatų skatins didesnis finansavimas už didesnius sutaupymus“ – sako APVA Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus vedėja Agnė Markauskienė.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus visus projektus galėtų būti atnaujinta iki 100 tūkst. kvadratinių metrų pastatų ploto. Tai leistų kasmet sumažinti metinį pirminės energijos suvartojimą iki 7 GWh energijos, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas – daugiau kaip 700 t CO2 ekvivalentu.

Pareiškėjai, ketinantys teikti paraiškas, valdomų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą turėtų pradėti nuo energijos vartojimo audito, kuris turės būti pateiktas kartu su paraiška.

_________________________________________

Modernizavimo fondas – tai 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigtas fondas, skirtas paramą gaunančių valstybių narių pasiūlytoms investicijoms (energetikos sistemoms modernizuoti ir energijos vartojimo efektyvumui gerinti). Modernizavimo fondą sudaro iš ES apyvartinių taršos leidimų prekybos gaunamos lėšos. Be Lietuvos šio fondo lėšomis gali naudotis dar devynios ES valstybės narės. Tai Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Rumunija, Slovakija, Kroatija ir Bulgarija.

Bendra ES Modernizavimo fondo Lietuvai numatoma paramos suma iki 2030 m. laikotarpiu gali siekti daugiau kaip 700 mln. eurų.

Dalintis socialiniuose tinkluose