Privačių miškų kokybės gerinimas: pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymui

Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) šių metų liepos 17 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas išretėjusių ir ekonomiškai menkaverčių medynų ar krūmynų pertvarkymui į produktyvius ir atsparius klimato kaitai medynus, įvairiarūšių ir įvairiaamžių medynų formavimui – pratęsiamas iki 2023 m. spalio 16 d. arba kol baigsis kvietimui numatytos lėšos.

Sprendimas pratęsti paraiškų pateikimo terminą yra sąlygotas potencialių pareiškėjų susidomėjimu šia veikla ir APVA gaunama informacija, kad dėl įvairių priežasčių nepavyko laiku surinkti reikiamų su paraiška pateikti dokumentų.

Kasmet šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama po 540 tūkst. Eur, pertvarkant į geresnės kokybės medynus apie 150 ha menkaverčių medynų. 1 ha medynui pertvarkyti numatoma skirti nuo 3000 iki 3900 Eur, atsižvelgiant į sodinamas medžių rūšis. Reikalavimai paramai gauti – atliekamiems medynų pertvarkymo ir atkūrimo darbams, būtini pateikti dokumentai, paraiškos forma ir kt. pateikti apraše.

Šios priemonės veiklos tikslas – pertvarkant medynus ir krūmynus, švelninti klimato kaitos poveikį ir didinti miškų atsparumą jam, racionaliau naudoti miškus ir vykdyti miškų ūkio sektoriaus plėtrą.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojantiems teikti paraiškas tereikia pasirengti miško želdinimo ir žėlimo projektą ir suprojektuoti remiamas veiklas ir gauti leidimą kirsti mišką leidžiantį vykdyti specialiuosius medynų ar krūmynų pertvarkymo kirtimus. Projektus tvirtina ir leidimus išduoda Valstybinė miškų tarnyba.

Šios pažangos priemonės veiklos įgyvendinimas padės įgyvendinti 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, numatytus darnaus vystymosi principus, sustiprins miškų gebėjimą prisitaikyti prie klimato pokyčių, padidins jų atsparumą, užtikrins darnų miškų sektoriaus vystymąsi.

Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. spalio 16 d. 17.00 val.

Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą:  https://apvis.apva.lt/

Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. +370 686 15 024 arba el. p. miskai@skelbimai.apva.lt

Dalintis socialiniuose tinkluose