PROJEKTAI FIZINIAMS ASMENIMS FINANSUOJAMI PAGAL 2014-2020 ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ

1.  Projektas „Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2 – LVPA-V-111 priemonę „Katilų keitimas namų ūkiuose“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose.

Projekto uždavinys – paskatinti namų ūkius neefektyviai biomasę naudojančius individualius katilus pakeisti į efektyvesnes technologijas (šilumos siurblius, biokuro granulėmis kūrenamus katilus, atitinkančius 5 klasę), taip sumažinant pirminės energijos suvartojimą šilumos gamybai ir karšto vandens ruošimui, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

Planuojama, kad senų katilų pakeitimas naujais individualiais katilais bei kitomis efektyvesnėmis technologijomis leis daugiau nei 40 proc. sumažinti šiuo metu namų ūkiuose individualiai sunaudojamo biokuro kiekį. Kartu bus sumažinta ir oro tarša – dėl mažiau sunaudojamo biokuro bus mažiau į aplinką išmetama kietųjų dalelių.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 26 669 794 Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d60333e01af311e9875cdc20105dd260/asr

Įvykusių kvietimų statistika:

 

2. Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonę „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Planuojama, kad  iki 2023 m. namų ūkiuose bus įrengta apie 40 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 40 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 13,614 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3c0c8a201e8111e9bd28d9a28a9e9ad9/asr

Įvykusių kvietimų statistika:

 

3. Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas ir įsigijimas namų ūkio reikmėms“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-115 priemonę „AIE namų ūkiams“.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą ir įsigijimą, taip padidinant atsinaujinančių išteklių energijos dalį galutiniame energijos balanse.

Projekto lėšomis finansavimas skiriamas fiziniams asmenims iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, generuojančių elektros energiją iš saulės šviesos įsigijimui iš elektrinių parkų.

Planuojama, kad  iki 2023 m papildomai bus įrengta mažiausiai 23 MW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių. Papildomai 23 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 8 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 3 priede):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/32d9a17016d511ea92dcacfce707cd93/asr

Įvykusių kvietimų statistika:

 

4. Projektas „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas panaudojant Ateities ekonomikos DNR plano lėšas“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Projekto veikla – mažų iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:

1) vartojimo vietoje;

2) geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

3) elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Planuojama, kad  iki 2023 m. namų ūkiuose papildomai bus įrengta apie 31 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 31 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 10,73 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53647ac0dc8011eaabd5b5599dd4eebe

Įvykusių kvietimų statistika:

 

5. Projektas „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.

Projekto tikslas – padidinti vietinės elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus ir naudojimą.

Uždavinys – paskatinti mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimą.

Projekto veikla – mažų iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas:

1) vartojimo vietoje;

2) geografiškai nutolusiuose nuo elektros energijos vartojimo vietose;

3) elektros energijos vartojimo vietoje daugiabučiame pastate ar jo teritorijoje.

Planuojama, kad  iki 2023 m. namų ūkiuose papildomai bus įrengta apie 45 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms. Papildomai 45 MW padidinus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumus, padidės elektros energijos sistemos patikimumas, vartotojai energiją gamins savarankiškai ir efektyviai (sumažės elektros energijos gamybos nuostoliai), neteršdami aplinkos.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

Projekto vertė – 15,216 mln. Eur.

Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti (finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarka aprašyta aprašo 2 priede):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53647ac0dc8011eaabd5b5599dd4eebe

Įvykusių kvietimų statistika:

 

Siekiame užtikrinti aplinkosaugos investicijų pagrįstumą, efektyvumą ir racionalumą.

Svarbu

Dažniausiai užduodami klausimai

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Informacija ruošiama...

Ši skiltis yra reguliariai papildoma