Rambyno regioniniame parke apie etninę kultūrą

Balandžio mėn. 22 d. Rambyno regioninio parko direkcijoje, Lankytojų centre vyks seminaras skirtas vietos bendruomenių ir bibliotekų metams.

 

Seminaro tikslas – bendradarbiaujant su universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkais ir etninės kultūros puoselėjimo praktikais įvairiose srityse perduoti sukauptą teorinę ir gyvąją patirtį vietinių bendruomenių nariams, aktyviai besidominčiais tradicinių ir kalendorinių švenčių šventimu. Padėti ir skatinti tradicinių amatų meistrams ir tautodailės kūrėjams savo dirbinių realizacijai naudoti įvairias klasikines ir naujas informacinės sklaidos ir pirkėjų paieškos formas. Padėti bendruomenėms ir savivaldybėms aiškiau išreikšti etnokultūrinio ugdymo poreikį ir to siekti visose žmogaus ugdymo pakopose, pradedant ikimokykline įstaiga ir baigiant aukštąja mokykla. Siekti glaudesnio abipusio regioninės kultūrinės, periodinės spaudos leidėjų, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo.

 

SEMINARO ,,ETNINĖ KULTŪRA BENDRUOMENIŲ GYVENIME – TRADICIJOS, ŠIANDIENA 2016“ ETNOGRAFINIUOSE REGIONUOSE PROGRAMA:

 

10:30–11:00 Registracija į seminarą.

 

I DALIS.

 

I-ąją – seminaro dalį veda prof. dr. Vilma Atkočiūnienė. (Aleksandro Stulginskio universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas).

 

11:00 – 11:10 Seminaro atidarymas. Sveikinimo žodis. Pagėgių savivaldybės vadovai.

 

11:10 – 11:25 ,,Etninė kultūra ir bendruomenės. Etnografinių regionų metų patirtis“. Virginijus Jocys (Etninės kultūros globos taryba).

 

11:25 – 11:50 „Mažosios Lietuvos vietovardžiai vartosenoje ir mokslinių tyrimų lauke“. Doc. dr. Jonas Bukantis (Klaipėdos universitetas, Baltų filologijos katedra).

 

11:50 – 12:15 ,,Etnografinių regionų metų žinių sklaidos informacinėje erdvėje patirtys“. Dr. Tomas Petreikis (Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas).

 

12:15 – 12:30 ,,Etninės kultūros jungtis tarp bendruomenės ir mokyklos“. Emilija Bugailiškienė (Švietimo ir mokslo ministerija).

 

12:30 – 12:55 „Etninė kultūra ir universitetas: poreikiai, turiniai, tęsiniai". Dr. Nerijus Brazauskas (Šiaulių universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Literatūros istorijos ir teorijos katedra).

 

Pietų pertrauka. (12:55 – 13:45)

 

II DALIS.

 

II-ąją – seminaro dalį veda Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys.

 

13:45 – 14:25 ,,Tradicinių amatininkų ir tautodailininkų dirbinių realizavimas, praktinė patirtis“. Prof. dr. Vilma Atkočiūnienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas).

 

14:25 – 14:55 ,,Tautinio paveldo produktų išsaugojimo Lietuvoje apžvalga“. Regina Voverytė – Šimkienė (Žemės ūkio ministerija).

 

14:55 – 15:20 ,,Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio atrankos konkurso 2015 m. patirtis, įžvalgos Mažosios Lietuvos regiono pavyzdžiu.“ Doc. dr. Vilma Karvelytė – Balbierienė (Kauno technologijos universitetas, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra).

 

15:20 – 15:45 ,,Kaip kaimo turizmas ir tradiciniai amatai gali padėti vienas kitam sėkmingai gyvuoti?“ Linas Žabaliūnas (Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas).

 

15:45 – 16:00 Diskusijos. Etninės kultūros globos tarybos leidinio „Etninė kultūra“ Nr. 9 (2015 m.) pristatymas ir regioninės kultūrinės bei periodinės spaudos leidinių paroda.

 

16:00 – Rambyno alkakalnio ir kapinaičių bei Martyno Jankaus muziejaus lankymas.

 

Papildoma informacija: 10:30 – 12:30 Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje (Vilniaus g. 3.) vyks kūrybinis ir praktinis užsiėmimas su tautodailininku Jonu Bugailiškiu. Svečias pademonstruos moksleiviams ir mokytojams, kaip kūrybingai išnaudoti technologijos pamokas supažindinant su etnine kultūra, darant liaudies muzikos instrumentus, žaislus, inkilus.

 

Daugiau informacijos:

https://www.facebook.com/etnotaryba/

 

www.vstt.ltinf. ir nuotr.

 

Dalintis socialiniuose tinkluose