Rekomendacijos įsigyjant saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos projektavimo ir įrengimo darbus

Informuojame, kad Agentūra kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba, konsultuojantis su Lietuvos saulės energetikos asociacija ir Lietuvos pramoninkų konfederacija, parengė rekomendacijas saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimo dokumentams.
Rekomenduojame perkančiosios organizacijoms naudotis šiomis rekomendacijomis įsigyjant saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbus.
Atkreipiame dėmesį, kad rekomendacijose tiekėjo kvalifikacijai, techninei specifikacijai, sutarties sąlygoms ir kitiems pirkimo elementams nustatyti minimalūs reikalavimai, tačiau jie užtikrina tinkamos saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įsigijimą. Perkančioji organizacija, norėdama įtraukti papildomus, jai būtinus reikalavimus, privalo užtikrinti, kad juos atitinka bent 3 potencialūs tiekėjai. Šis atitikimas turi būti pagrįstas.

Dalintis socialiniuose tinkluose