Rengiamas kvietimas teikti paraiškas klimato kaitos projektams besivystančiose šalyse

Lietuvos Respublika prisideda prie tarptautinio klimato kaitos projektų finansavimo besivystančiose šalyse, įgyvendinant klimato kaitos švelninimo priemones ir perduodant Lietuvos patirtį. Finansuojami projektai pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą šiose srityse:

  • energijos gamyba (pvz., saulės jėgainės, biokuro katilai);
  • pastatai (pvz., pastatų renovacija, efektyvesnis apšvietimas);
  • transportas (pvz. viešojo transporto tobulinimas);
  • žemės ūkis ir miškai (pvz., žemės įdirbimo metodai, miškų atkūrimas ir įveisimas);
  • atliekų tvarkymas (pvz., atliekų perdirbimas, sąvartynų tvarkymas).

Projekto pobūdis turi atitikti besivystančios šalies identifikuotus technologijų poreikius. Besivystančių šalių poreikių apibūdinimus ar (ir) siūlomus įgyvendinti projektus galima rasti:
Technologijų poreikio įvertinimo ataskaitose (TNAs) ar
Nacionalinių švelninimo veiksmų registre (NAMA registry).
Vystomojo bendradarbiavimo projektams finansuoti pagal šį kvietimą skirta 800.000 eurų.
Aplinkos projektų valdymo agentūra kvietimą teikti paraiškas numato paskelbti dar 2018 metais. Iki kvietimo paskelbimo bus patvirtinti visi reikalingi teisės aktai, kuriuose bus detalizuoti reikalavimai pareiškėjams, reikalingi kartu su paraiškomis pateikti dokumentai ir kita projektų įgyvendinimui aktuali informacija. Projektų paraiškas bus galima teikti 30 kalendorinių dienų po kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimo Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje www.apva.lt. Paraiškas galės teikti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.
Prašome atkreipti dėmesį, kad paraiškos, kol nėra paskelbtas kvietimas, nepriimamos.
 
 

Dalintis socialiniuose tinkluose