Rugpjūčio mėn. pradžioje – 2 kvietimai juridiniams asmenims teikti paraiškas pagal LAAIF programos finansavimo kryptį „Oro apsauga“

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d.  iki rugsėjo 4 d.

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai – Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos – projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
Kvietimą rasite ČIA

Taip pat Agentūra skelbia kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal LAAIF programos Aplinkos oro apsaugos kryptį „Projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kietąjį kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“.

Kviečiame ruošti paraiškas ir atkreipiame dėmesį, kad paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 11 d. 

Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai – Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projektų, kurių įgyvendinimo finansavimui priimamos paraiškos – projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.

Kvietima rasite ČIA

Dalintis socialiniuose tinkluose