Rūšiavimas atpigintų šiukšlių išvežimą

Įvairios statistikos rodo, kad Europoje vienas gyventojas generuoja apie 500 kg atliekų.

 

2013 m. Vilniaus regione susidariusių komunalinių atliekų kiekis siekė daugiau kaip 462 tūkst. tonų. Išanalizavus mišrių komunalinių atliekų kiekį ir jo sudėtį paaiškėjo, kad didžioji dalis jame esančių atliekų sudaro pakuotės atliekos. Tai rodo, kad gyventojai nepagalvoja apie tai, kad pirkdami tam tikrą produktą kaskart kartu susimoka ir už jo pakuotės sutvarkymą, o išmesdami pakuotę į bendrąjį atliekų konteinerį, taip paversdami ją atlieka, vėlgi, t.y. antrą kartą, turi susimokėti už jos sutvarkymą.

 

Supratę bei įsisąmoninę, kad pakuotė yra pakuotė, o ne šiukšlė ir išėmę pakuotės atliekas iš bendrojo atliekų kiekio, gyventojai sutaupytų nemažai pinigų. Taigi, neverčiant visko į bendrąjį atliekų kibirą, o rūšiuojant ne tik nebereikės dvigubai mokėti už komunalinių atliekų sutvarkymą, kurti brangių sistemų iš surinktų įmokų už atliekų sutvarkymą iš gyventojų, bet bus sumažinamas ir išvežamų atliekų kiekis į sąvartynus.

 

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (toliau VAATC) džiaugiasi baigiantys įgyvendinti didžiulį ir reikšmingą projektą, kurio dėka buvo išplėsta ir modernizuota visa atliekų tvarkymo sistema Vilniaus regione. „Tokiu būdu buvo užtikrinta, kad nuo šiol viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos visiems gyventojams, taigi, gyventojams belieka tinkamai naudotis sukurta naująja infrastruktūra“, – projektu džiaugėsi VAATC direktorius Lukas Andronavičius.

 

Projekto įgyvendinimo metu buvo uždaryta net 13 senų, aplinkosauginių reikalavimų neatitinkančių sąvartynų, kurie ne tik bjaurojo kraštovaizdį, bet ir buvo potencialiai pavojingi aplinkai bei žmonių sveikatai. Naujai įrengtose 6 moderniose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse tiek gyventojai, tiek viešąsias erdves tvarkančios įmonės nemokamai galės pristatyti susikaupusias žaliąsias atliekas, o į didelių gabaritų aikšteles, kurių buvo įrengta net 16, gyventojai gali pristatyti senus baldus, elektros bei elektroninę įrangą, rūšiuotas statybos ir griovimo atliekas, panaudotas padangas bei buityje susidariusias pavojingas namų ūkio atliekas.

 

Paslaugos teikiamos nemokamai, taigi prieinamos visiems gyventojams. Projektas „Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 10,996 mln. eurų, iš jų 9,274 mln. eurų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 374 tūkst. eurų skiriami iš valstybės biudžeto, taip pat prie projekto įgyvendinimo daugiau kaip 1,347 mln. eurų prisideda projekto partnerės savivaldybės.

 

DMN inf.

 

 

www.asu.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose