Šakių rajone baigiamas įgyvendinti vandentvarkos projektas

UAB „Šakių vandenys“ sėkmingai įgyvendina projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“. Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 m. kovo 24 d. skyrė papildomą 4,32 mln. eurų finansavimą naujai projekto veiklai „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Striūpuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose“. Finansavimas skirtas atsižvelgus į tai, kad šiose gyvenvietėse gyvenantys žmonės neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų, vartoja vandenį, kuris neatitinka nustatytų higienos normų reikalavimų, nėra užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas.


Dar šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje bus nutiesti nauji nuotekų ir vandentiekio tinklai daugelyje Šakių miesto, Giedručių, Girėnų, Striūpų, Kudirkos Naumiesčio ir Būblelių gyvenviečių gatvėse. Statybos darbai jau eina į pabaigą. Iš viso bus paklota apie 6,03 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 18,83 km naujų nuotekų tinklų. Prie centralizuotų nuotekų tinklų bus suteikta galimybė prijungti 524 būstams, kuriuose gyvena 1362 gyventojai. Prie naujai paklotų vandentiekio inklų galės prisijungti 242 būstai, t.y. kokybišku vandeniu bus aprūpinti 629 gyventojai.


Nutiesus naujus vandentiekio tinklus, Šakių miesto ir rajono gyventojams bus tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Šakių vandenys“. Bendrovė ragina visus gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra prijungti, nedelsti ir kreiptis dėl prisijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra būtina sąlyga ateityje ES paramos lėšomis vystyti Šakių rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimą.


Bendra viso projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Gelgaudiškyje“ vertė siekia apie 7,62 mln. eurų. Darbai finansuojami 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Projekto vykdytojo lėšomis. ES struktūrinių fondų finansavimas siekia apie 6,47 mln. eurų, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos sudaro apie 0,76 mln. eurų, projekto partneris – Šakių rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 0,38 mln. eurų. UAB „Šakių vandenys“ lėšos sudaro apie 0,043 mln. eurų.

 

 

sveikatavisiems.lt nuotr. 

Dalintis socialiniuose tinkluose