Šalies mokyklos kviečiamos jungtis į gamtosauginių mokyklų tinklą

Startavo net 100 Lietuvos mokyklų aplankysiantis projektas – interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“. Tai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra inicijuotas projektas, kurio metu mokyklų bendruomenei pristatoma tarptautinė „Eco schools“ programa ir kviečiama prisijungti prie gamtos saugojimo iniciatyvų. Pirmieji programos pristatymo renginiai įvyko Kaune, moksleiviai dalyvavo žaidime „Kodėl nemiega miegapelė?“ ir sprendė gamtos išsaugojimo iššūkius.

Per pusę metų projekto veiklos bus įgyvendintos 100 Lietuvos mokyklų

Pirmosios interaktyvios pamokos buvo surengtos Kaune – Milikonių ir Kazio Griniaus progimnazijose. Projekto veiklos bus vykdomos visus mokslo metus ir iki pavasario iniciatyva bus aplankiusi net 100 Lietuvos švietimo įstaigų. Nuo Vilniaus iki Klaipėdos, nuo Biržų iki Vilkaviškio, projektas tolygiai padengs visą Lietuvos teritoriją ir užsuks į kiekvieną apskritį ir aplankys po kelias mokyklas jose.

Veiklų metu moksleiviai padeda miegapelei atsakyti į aplinkosaugos klausimus

Projektu „Kodėl nemiega miegapelė?“ siekiama žaidybiniu būdu aplinkosaugos idėjomis sudominti moksleivius. Interaktyvios pamokos metu vaikams užduodamas klausimas: „Kodėl toks mielas gyvūnėlis kaip didžioji miegapelė, negali užmigti? Galbūt jai nerimą kelia klimato kaitos, šiukšlinimo, bioįvairovės nykimo klausimai?“.

Pamokos metu moksleiviai naudosis planšetiniais kompiuteriais, komandomis atsakinės į klausimus apie atliekų rūšiavimą, šiukšles, bioįvairovę, aplinkos saugojimą bei sveiką gyvenseną.

Renginių metu mokyklos bendruomenei pristatoma Eco-Schools programa

Pagrindinis interaktyvios pamokos „Kodėl nemiega miegapelė?“ tikslas yra mokykloms pristatyti „Eco schools“ programą. Tai tarptautinė iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas. Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje. Programos dėka moksleiviai susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet mokyklos bendruomenei suteikiama „Žalioji vėliava“.

„Eco schools“ tinklui priklauso 59 000 mokyklų, daugiau nei iš 70 pasaulio šalių. Visoje Lietuvoje gamtosauginėmis mokyklomis jau tapo beveik 100 švietimo įstaigų (darželių, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų).

„Eco schools“ – dviguba nauda – tai ir kūrybiškų aplinkosaugos projektų idėjos, ir metodinė medžiaga mokykloms

Programos tikslas padėti ugdyti moksleivių savarankiškumą, lyderystės įgūdžius, puoselėti komandinį darbą ir kūrybiškumą, kviečiant moksleivius kurti aplinkosaugos projektus. Programos veiklos akcentuoja, kad rūpinimasis aplinka yra mūsų pačių rankose, todėl turime veikti čia ir dabar.

„Eco Schools“ programos tinklalapyje galima rasti metodinės medžiagos, papildančios biologijos, geografijos ar chemijos pamokas. Tai pagalba mokytojui ieškančiam kuo sudominti mokinius, kaip ugdyti mokinių sąmoningumą ir kūrybiškumą, kuriant aplinkai draugiškus projektus. Programa siekiama plėtoti bendruomeniškumą mokykloje į prasmingą veiklą įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvus, taip pat miesto ar miestelio bendruomenę.

Interaktyvią pamoką inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalintis socialiniuose tinkluose