Saulės energija jau aprūpinama dalis Vilniaus arkivyskupijos pastatų

Atsiliepdama į popiežiaus Pranciškaus raginimą tausoti aplinką, Vilniaus arkivyskupija siekia, kad kuo daugiau Vilniaus arkivyskupijos objektų naudotų atsinaujinančią energiją.
Projektas „Ekologinis atsivertimas“, įgyvendinamas Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybos, apima 24 Vilniaus arkivyskupijai priklausančius objektus.
Pigesne ir labiau aplinką tausojančia energija jau naudojasi Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir jo programos „Kultūrų namai“, Motinos ir vaiko namai, Socialinis centras „Betanija“, Laikinieji namai.
Žaliąja energija aprūpinama Vilniaus katedra ir jos varpinė, visą parą atvira Dievo Gailestingumo šventovė, Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Visų Šventųjų ir Trinapolio bažnyčios, Pabradės Šeimos karalienės bažnyčia.
Saulės energijos privalumais džiaugiasi vaikų darželio „Mažutėliams“ lankytojai, Šv. Juozapo mokyklos mokiniai, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristai.
Bažnytinio paveldo muziejus, Gaveikėnų ir Trinapolio rekolekcijų namai, Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas, Vilniaus arkivyskupijos kurija – visi šie Vilniaus arkivyskupijos pastatai nuo balandžio jau aprūpinami elektra iš nutolusių saulės elektrinių, įrengtų Lazdijų rajone, Grikapalyje.
Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie rūpinimąsi aplinka ir šiai temai yra skyręs encikliką „Laudato Si‘ – apie rūpinimąsi bendraisiais namais“. Joje jis kviečia kiekvieną žmogų, organizaciją, valstybę, keisti savo elgesį taip, kad vis labiau taptume kūrinijos saugotojai ir rūpintumėmės savo bendraisiais namais. Enciklikoje popiežius ragina kuo plačiau vartoti atsinaujinančią energiją, taip mažinant žalingą poveikį aplinkai.
VšĮ Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba, atsakinga už vyskupijos ūkinius klausimus, buvo pateikusi paraišką pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams.“
2021 m. pasirašyta projekto finansavimo klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartis, pagal kurią projektui „Ekologinis atsivertimas“ suteikta subsidija – 578.371,20 Eur ir sutelkiama 144.592,80 Eur nuosavų lėšų.
2021 m. liepos mėnesį Ekonomo tarnyba įsigijo iš UAB „SolarBank“ geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietos nutolusį saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginį su aptarnavimu bei priežiūra.
Vilniaus arkivyskupijos inf.

Dalintis socialiniuose tinkluose