Savivaldybės kviečiamos teikti paraiškas miestų miškų sklypų suformavimui ir įregistravimui

Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) nuo 2023 m. liepos 17 d. 8 val. savivaldybių administracijas kviečia teikti paraiškas miestų miškų sklypų suprojektavimui, suformavimui ir užregistravimui Nekilnojamojo turto registre. Kasmet šiai priemonei įgyvendinti bus skiriama po 110,5 tūkst. Eur. Dotacijos suma – 190 Eur/ha.
Reikalavimai paramai gauti – veikla turi būti įgyvendinama dotaciją gauti norinčios savivaldybės teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės miškams priskirtuose miestų miškų plotuose, kuriuose nesuformuoti žemės sklypai ir bendrajame plane nenumatytas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.
Visi miestuose esantys miškai yra valstybinės reikšmės ir laikomi išimtine valstybės nuosavybe. Nemažai miestų miškų daliai nėra atlikti kadastriniai matavimai ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos vykdo jų patikėtinio funkciją. Dėl šios priežasties savivaldybės negali tinkamai įgyvendinti miško administratoriaus teisių, sudėtingiau tinkamai pritaikyti miestų miškus gyventojų poreikiams, vykdyti viešosios rekreacijos organizavimo funkcijas.
Šios pažangos priemonės veiklos įgyvendinimas padės savivaldybėms suformuoti miestų miškų sklypus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Lietuvos Respublikos vardu. Vyriausybės nutarimu miškų ūkio paskirties žemės sklypai būtų perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti jais kadastrinius matavimus atlikusiai savivaldybei. Savivaldybė, atlikdama valstybinę funkciją, galėtų prižiūrėti, saugoti ir tvarkyti tik jai viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui patikėjimo teise parduotus valstybinės miško žemės sklypus.
„Anksčiau APVAi neteko dirbti su miškų priemonėmis, tačiau tikimasi, kad turima aplinkosauginių ir energetinių projektų administravimo patirtis leis sėkmingai įgyvendinti šios priemonės veiklas, siekiant Lietuvos Respublikos savivaldybėms ateityje tinkamai pritaikyti turimus miestų miškus gyventojų poreikiams,“ – teigia APVA Taršos prevencijos skyriaus vedėjas Mindaugas Gustas.
Paraiškų teikimo terminas – iki 2023 m. rugsėjo 15 d. 16.00 val.
Visos paraiškos teikiamos per Aplinkos projektų valdymo agentūros APVIS sistemą: https://apvis.apva.lt/
Paraiškų teikimo klausimais prašome kreiptis į atsakingus APVA specialistus tel. +370 686 15 024 arba el. p. miskai@skelbimai.apva.lt.

Dalintis socialiniuose tinkluose