Sėkmingai pateikę koncepcijas jau kviečiami rengti LIFE paraiškas

Paraiškų pateikimo terminas pagal 2018 m. LIFE programos kvietimą baigėsi šių metų birželį (LIFE Aplinkos paprogramė) ir rugsėjo mėn. (LIFE Klimato paprogramė). Atrinktų LIFE programos Aplinkos paprogramės koncepcijų rengėjai apie galimybę rengti LIFE programos paraiškas šiuo metu jau gavo kvietimus per Eproposal sistemą (https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/), per kurią teikė koncepcijas Europos Komisijai.
2018 metų LIFE kvietimas tradiciniams Aplinkos paprogramės projektams buvo išskirtinis tuo, kad paraiškos buvo kviečiamos rengti 2 etapais. Europos Komisija 2018 m. LIFE programos kvietimą teikti projektų koncepcijas paskelbė balandžio 18 d. Iki birželio mėnesio vidurio per Eproposal sistemą reikėjo pateikti 10 puslapių koncepciją anglų kalba. Koncepcijoje buvo numatytos 3 pagrindinės dalys: administracinė dalis (A forma) – pagrindinė projekto informacija; projekto santrauka (B forma), kurioje svarbu pabrėžti pridėtinę vertę Europos Sąjungai; finansinė dalis (C forma) – projekto biudžetas. Praėjusią savaitę dalyviams buvo išsiųsti atsakymai, ar jų koncepcijos yra atrinktos ir pateko į antrą etapą, t.y. ar jiems reikia parengti pilną paraišką ir pateikti Europos Komisijai iki 2019 m. sausio 30 d.
Nepaisant to, kad apie klimato kaitą yra kalbama vis dažniau ir akcentuojama, kaip svarbu prisitaikyti prie klimato kaitos, Aplinkos paprogramė išlieka aiškia lydere LIFE programoje. Palyginimui pagal 2018 metų kvietimą Europos Komisijai buvo pateikta daugiau nei 1000 LIFE Aplinkos paprogramės koncepcijų, tuo tarpu LIFE Klimato paprogramės paraiškų pateikta buvo tik 124 iš visų 28-ių Europos Sąjungos šalių. Žinoma galime teigti, kad parašyti 10 puslapių koncepciją iki birželio mėnesio vidurio, kaip to buvo reikalaujama pagal LIFE Aplinkos paprogramę, yra daug paprasčiau ir sąnaudos ženkliai mažesnės nei parengti visą išsamią LIFE Klimato paprogramės paraišką iki rugsėjo 12 d., o apie skirtą finansavimą sužinoti tik 2019 m. pavasarį.
Pagal Aplinkos paprogramę buvo pateiktos 5 koncepcijos iš Lietuvos ir 1 projekte lietuviai ketina dalyvauti kaip partneriai. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šiemet atnaujintą Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo tvarką (https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c9acbed063fc11e8acbae39398545bed) atrinktų koncepcijų autoriai per 15 darbo dienų turėtų suskubti kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo.

Dalintis socialiniuose tinkluose