Seminaras apie aplinkosaugos priemonių finansavimą pramonės įmonėms

Sausio 29 d. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kviečia pramonės ir gamybos įmonių atstovus į seminarą, kuriame bus pristatytos programos aplinkosaugos projektams finansuoti.

Pagal Lietuvos aplinkos apsaugos fondo programos 2018m. lėšų panaudojimo kryptis buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas vandenų ir oro apsaugos projektams finansuoti. Bendra finansavimo suma pagal šį kvietimą – 3111 tūkst. eurų.

Pagrindinis Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų  fondo programa finansuojamų projektų tikslas – mažinti esamą neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinį aplinkosauginį efektą.

Programa orientuota į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių mažinimą, žaliavų sutaupymą, šiluminės ir elektros energijos sąnaudų mažinimą. Taip pat didelis dėmesys diegiant projektus yra skiriamas geriausių prieinamų gamybos priemonių taikymui.

Aplinkos oro apsaugos projektams bus skiriama 1000 tūkst. eurų. Tai projektai, susiję su oro teršalų valymo įrenginiu diegimu ir kvapų mažinimu. Taip pat prevenciniai projektai, susiję su technologinių įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalu kiekį, diegimu.

Vandenų apsaugos projektams numatyta 2144 tūkst. eurų. Tai projektai, susiję su atskirųjų ir grupinių nuotekų tvarkymo sistemų pajungimu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, prevenciniai projektai, susiję su technologiniu įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusią taršą nuotekoms, diegimu.

Renginio metu bus pristatoma ir Europos Sąjungos LIFE programos finansuojamos temos, bandomųjų ir parodomųjų projektų pavyzdžiai, kurie užtikrina naudą aplinkai, prisideda prie Europinių prioritetų įgyvendinimo ar net paruošiančius naujus sprendimus rinkai.

Norintieji dalyvauti mokymuose turėtų užsiregistruoti puslapyje www.lifeprojektai.lt ir nurodyti savo vardą, pavardę, el. paštą ir atstovaujamą įmonę.

Dalintis socialiniuose tinkluose