Seniems ir taršiems biokuro katilams atnaujinti – 3 mln. eurų

Visą mėnesį – nuo 2020 m. sausio 2 iki 31 d. gyventojai galės teikti paraiškas kompensacijai  pakeisti neefektyvius biokuro katilus į naujus efektyvius šildymo įrenginius. Tam skirta 3 mln. eurų.
„Pernai ši parama sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo. Todėl siekiame sudaryti galimybes dar platesniam žmonių ratui pasikeisti pasenusius ir taršius biokuro katilus į efektyvius atsinaujinančius išteklius naudojančius įrenginius. Tai ne tik mažins žalą aplinkai, bet ir taupys šilumos vartotojų pinigus“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Kompensaciją gali gauti fizinis asmuo, kuris nuosavybės teise valdo gyvenamosios paskirties (vieno arba dviejų butų) pastatą arba sodo namą, kurio statyba yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos. Taip pat pastatas turi būti neprijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.
Gyventojams bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių (juos rasti galima šiame dokumente). Pavyzdžiui, įsirengus 20 kW 5 klasės biokuro katilą galima gauti apie 1500 eurų, o 10 kW galios oras-vanduo šilumos siurblį (be integruoto boilerio) – apie 2668 eurų kompensaciją.
„Džiugu, jog gyventojai tampa sąmoningesni ir aktyviai domisi šiomis investicijomis. Tokiu būdu jie ne tik prisideda prie energinio efektyvumo didinimo, bet ir prie klimato kaitos bei aplinkos taršos mažinimo. Tai – gera žinia ateities kartoms“, – sako Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius Ignotas Šalavėjus.
Neefektyvų biomasės katilą galima keisti į naują biokuro katilą, atitinkantį 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus ir šilumos siurblius (žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo). Tais atvejais, kai namų ūkis registruotas teritorijoje, kuri patenka į padidintos aplinkos oro taršos zoną galima keisti tik į šilumos siurblį.
Gyventojai, norintys gauti paramą, iki sausio 31 d. turės užpildyti paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje APVIS (adresu apvis.apva.lt). Svarbu atkreipti dėmesį, kad finansavimas neskiriamas baigtiems projektams. Tai reiškia, kad norint gauti kompensaciją, šildymo įrenginys neturi būti įsigytas anksčiau nei paskelbtas kvietimas.  Finansavimas taip pat neskiriamas fiziniams asmenims vykdantiems ūkinę – komercinę veiklą,  išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo gali pateikti įrodymus, kad ūkinė – komercinė veikla nėra vykdoma pastate, kuriame bus keičiamas senas katilas.
Registracijos formas kompensacijai gauti galima bus teikti visą mėnesį iki sausio 31 d. Pasibaigus kvietimui, APVA maždaug per mėnesį įvertins pateiktus prašymus ir gyventojus informuos apie tai, ar jiems skirtas finansavimas.
Išsamią ir aktualią informaciją apie paramą seniems biokuro katilams atsinaujinti rasite šioje atmintinėje.

Dalintis socialiniuose tinkluose