Šiauliuose – modernūs komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai

Rytoj, balandžio 7 d., vyks oficiali komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių atidarymo ceremonija  Šiaulių rajone.

 

Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais bus siekiama, jog kuo mažiau atliekų patektų į sąvartyną. Jų vertė siekia beveik 6 mln. eurų (5 917 624,35 Eur).

 

Įrenginiai pastatyti įgyvendinant projektą „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

 

Projektas „Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ buvo finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis.

 

Projektu buvo išplėsta komunalinių atliekų tvarkymo sistema, užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų atskyrimą ir tvarkymą pirminėmis biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonėmis, bei įrengta mišrių komunalinių atliekų apdorojimo linija. 

 

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne esantys mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai statybų metu. 

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro nuotr.

Dalintis socialiniuose tinkluose