Skelbiame aukcioną

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia ilgalaikio ir trumpalaikio turto, pripažinto nereikalingu, pardavimo viešą tiesioginį aukcioną.

 

Aukciono organizavimo aprašas.

 

Parduodamo turto sąrašas.


Aukcionas vyks 2015 m. gruodžio 4 d. 10:00 val. adresu Vilniaus g. 35/Palangos g. 3, Vilnius, 304 kabinete.

 

Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks ten pat 2015 m. gruodžio 11 d. 10.00 val.

 

Parduodamo turto apžiūra vyks adresu Vilniaus g. 35/Palangos g. 3, Vilnius, 2015 m. lapkričio 23–26 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. Prieš vykstant apžiūrėti parduodamo turto, prašome susisiekti su Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyresniąja specialiste Ieva Paškevičiūte, tel. (8 5) 278 73 43, mob. tel. 8 607 92 910.

 

Aukciono dalyviai registruojami aukciono vykdymo dieną nuo 9.00 val. iki aukciono pradžios. Registruodamiesi aukciono dalyviai privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą), nurodyti tikslų gyvenamąjį adresą ar elektroninio pašto adresą. Jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens, jis turi turėti įgaliojimą.

 

Aukcionas vykdomas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du dalyviai.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas – 7 Eur nuo pradinės kiekvienos prekės kainos.

 

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos, sumokant banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT91 7044 0600 0159 4789, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Turtas laimėjusiam dalyviui perduodamas pasirašant viešame prekių aukcione parduoto turto objekto priėmimo – perdavimo aktą, kuris surašomas gavus banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina.

 

Už aukciono organizavimą atsakinga Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vykantė Makaravičienė, tel. (8 5) 23 64 369, el. p. vykante.makaraviciene@skelbimai.apva.lt

 

Aukciono dalyvių dalyvavimas yra nemokamas. Į aukcioną žiūrovai neįleidžiami.

Dalintis socialiniuose tinkluose