Publikuojamas nuo: 2023-10-06 iki 2023-10-19

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Okata“
Juridinio asmens kodas: 304018867
Telefono numeris: +37068218379
El. paštas: info@okatasun.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-10-06 iki 2023-10-19
Pirkimo vertė (be PVM): 163000 EUR


119 kW galios saulės elektrinės projektavimas, įranga, įrangos transportavimas bei rangos darbai Uzbekistane

UAB Okata, buveinės adresas Bangų g. 30-34, LT-00139 Palanga, skelbia pirkimą, kurio objektas 119 kW galios saulės elektrinės projektavimas, įranga, įrangos transportavimas bei rangos darbai Uzbekistane. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta Uzbekistane. Pirkimas yra vykdomas UAB Okata įgyvendinant projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę Uzbekistane įrengiant 119 kWp saulės elektrinę ir perduodant Lietuvos patirtį“. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Okata įgaliotam asmeniui. UAB Okata įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Tomas Ridikas +37068218379, info@okatasun.com; Adresas: UAB „Okata“ Bangų g. 30-34, LT-00139, Palanga, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. spalio mėn. 19 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Okata“ Bangų g. 30-34, LT-00139, Palanga, Lietuvos Respublika. Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma 2023 m. spalio mėn. 20 d. 12:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami.