Publikuojamas nuo: 2022-12-15 iki 2022-12-29

Juridinis asmens pavadinimas: AB "Panevėžio stiklas"
Juridinio asmens kodas: 147038795
Telefono numeris: +370 616 14360
El. paštas: daiva.vildziuniene@paneveziostiklas.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-12-15 iki 2022-12-29
Pirkimo vertė (be PVM): 1900000 EUR


2 MW GALIOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

AB „Panevėžio stiklas“, įgyvendindama projektą „2006.78 kWp galios saulės elektrinė“ (toliau – Projektas), finansuojamą pagal Plėtros programos pažangos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2022-10 Nr. MF-EIMIN-ATLAEI01”, numato įsigyti: 2 MW galios saulės jėgainės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų paslaugas, pagal išduotas ESO sąlygas (4 priedas) arba naujai išimtas sąlygas tenkinančias keliamus reikalavimus. Elektrinę planuojama įrengti visoje AB Panevėžio stiklas valdomoje teritorijoje Pramonės g. 10, 35100 Panevėžys (sklypo ir pastatų planas pridedamas) ant stogų ir ant žemės. Tiekėjas saulės jėgainę atskirose zonose gali projektuoti, nurodytose ribose, savo nuožiūra, tačiau suminė saulės elektrinės galia turi būti ne mažesnė kaip 2006,78 kW. Jeigu atlikus stogų ekspertizę ar geologinius tyrimus siūloma vieta bus netinkama saulės elektrinės montavimui, Pirkėjas gali pasiūlyti kitą saulės jėgainės montavimo vietą arba atitinkamai sumažinti perkamos saulės elektrinės galią.

PS-Konkurso-salygos-su-priedais.pdf