Publikuojamas nuo: 2022-04-15 iki 2022-05-16

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Solet Technics
Juridinio asmens kodas: 302627809
Telefono numeris: +37060489013
El. paštas: info@solet.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Prekės
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-04-15 iki 2022-05-16
Pirkimo vertė (be PVM): 228261 EUR


206 KW SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGA IR RANGOS DARBAI ARMĖNIJOJE

UAB Solet Technics, juridinio asmens kodas 302627809, PVM mokėtojo kodas LT100006161519, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, skelbia pirkimą, kurio objektas 206 kW galios saulės elektrinės įranga bei rangos darbai Armėnijoje. Įrangos pristatymo vieta: Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius. Darbų atlikimo vieta: 1) Tsovagyugh school named after Muratsan SNPO (adresas: Armenia, 1512, Gegharkunik Marz, Tsovagyugh community 24th St. 5th Lane, 70 Building (Sevan region)) 2) Kindergarten No. 4 in the city of Martuni NGO (adresas: 40 Martuni Yerjanyan Street, Armeia) 3) Martuni N2 basic school after S. Darbinyan SNCO (adresas: Str. Mkhitar Heratsi 10, Martuni, Gegharkunik) 4) Martuni Culture House of Martuni community RA (adresas: c. Martuni, 23 Myasnikyan St.) 5) Children‘s art school of the Martuni (adresas: RA Gegharkunik region city of Martuni , Shahumyan St. 15) 6) Ddmashen kindergarden SNCO (adresas: Gegharkunik region of RA, Ddmashen village, 1 street, 2 streets, 1) 7) Gegharkunik Kindergarten (adresas: Gegharkunik region, c ․ Gegharkunik, KJ Demirchyan str., 42/1) 8) Secondary school named after Henrik Abrahamyan of Gegharkunik Marz village NPO (adresas: RA Gegharkunik region Shoghakat 1611 Tsapatagh 1st street / Sh / 6) 9) Secondary school of Saratak SNCO (adresas: Shirak region, Saratak village, 1st street, building 81) 10) Lusaghbyur secondary school SNCO (adresas: Shirak region, Lusaghbyur village, 4th street, building 17) 11) Arpi Kindergarten NGO (adresas: 19 street, 17/3 sh., Azatan community, Shirak region) Pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija). Pirkimas yra vykdomas UAB Solet Technics įgyvendinant projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Armėnijoje įrengiant 206 kWp saulės elektrinę ir perduodant Lietuvos patirtį“, kuriam finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį”. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Solet Technics įgaliotam asmeniui. UAB Solet Technics įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, info@solet.lt ; adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. gegužės mėn. 16 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB Solet Technics, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma 2022 m. gegužės mėn. 17 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami.