Publikuojamas nuo: 2022-09-13 iki 2022-09-26

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“
Juridinio asmens kodas: 134287234
Telefono numeris: +370 698 25351
El. paštas: technikosvadovas@kvdp.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-13 iki 2022-09-26
Pirkimo vertė (be PVM): 172200 EUR


210 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas

UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ vykdydama projektą „ 210 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas ”, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 210 kWp galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.