Publikuojamas nuo: 2022-07-18 iki 2022-08-01

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Transmėja NT
Juridinio asmens kodas: 302238537
Telefono numeris: +37069827910
El. paštas: mj@transmeja.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-18 iki 2022-08-01
Pirkimo vertė (be PVM): 240000 EUR


220 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant įmonės UAB “Transmėja NT” stogo, Metalistų g. 3, Šiauliai

UAB „Transmėjos NT“ vykdydama projektą „220 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant įmonės UAB \"Transmėjos NT\" stogo, Metalistų g.3, Šiauliai“, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 220 kWp galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vydymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Mantas Jakubonis, mj@transmeja.lt, Metalistų g.3, Šiauliai. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. Rugpjūčio mėn. 1 d. 08.15 val.

listing_1658150743_356131.pdf