Publikuojamas nuo: 2022-04-08 iki 2022-05-10

Juridinis asmens pavadinimas: Ingleby Lithuania Agro UAB
Juridinio asmens kodas: 303172638
Telefono numeris: +37061686747
El. paštas: office@inglebyfarms.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-04-08 iki 2022-05-10
Pirkimo vertė (be PVM): 200000 EUR


249,99 KW SAULĖS ELEKTRINĖS PIRKIMAS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS

Ingleby Lithuania Agro UAB įgyvendindama projektą „Ingleby LT 249,99 kW saulės elektrinė“ skelbia konkursą ir numato įsigyti saulės elektrinę bei jos projektavimo ir montavimo darbus. Konkursas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Vytautas Jundulas, tel. +37061686747, el. paštas: vjs@inglebyfarms.com, Rikliškių g. 22, Runeikiai, LT-58490 Kėdainių r., Lietuva.

listing_1653478526_192466.pdf