Publikuojamas nuo: 2023-10-16 iki 2023-11-21

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Orion Global Pet“
Juridinio asmens kodas: 111800069
Telefono numeris: +37061217591
El. paštas: danguole.karkalaite@lt.indorama.net
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-10-16 iki 2023-11-21
Pirkimo vertė (be PVM): 1220000 EUR


250 kW ORGANINIO RENKINO CIKLO (ORC) ĮRENGINIO PIRKIMAS

UAB „Orion Global Pet“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „ AEI panaudojimas įrengiant organinio Renkino ciklo blokus UAB „Orion Global Pet“ gamykloje” (Nr. BL-AM-IKM01-0049) (toliau vadinamas – Projektu), bendrai finansuojamą Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti organinio Renkino ciklo (ORC) įrenginį (toliau – ORC įrenginys) gamybos proceso metu susidarančio technologinio vandens garo šiluminės energijos utilizavimui gaminant elektros energiją. Projekto metu bus vykdomi tokie darbai: reikiamos įrangos parinkimo, tiekimo, projektavimo, statybos montavimo, prijungimo, paleidimo-derinimo darbai (toliau – Darbai), t.y. visi darbai, kurie būtini, kad ORC įrenginys saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų suprojektuotas, sumontuotas, prijungtas prie Pirkėjo vidaus elektros tinklo (toliau bendrai vadinami – Pirkimo objektas).

pirkimo-dokumentai-kelimui.pdf
Rastas-konkurso-dalyviams-del-pakeitimu20231109-2.docx