Publikuojamas nuo: 2022-09-19 iki 2022-10-10

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Biomotorai
Juridinio asmens kodas: 300624294
Telefono numeris: 860675851
El. paštas: info@biomotorai.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-09-19 iki 2022-10-10
Pirkimo vertė (be PVM): 26000 EUR


29,67 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas

UAB „Biomotorai“ vykdydama projektą „Saulės elektrinės (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo įrengimas”, skelbia apklausą. Pirkimo objektas: Saulės elektrinės (iki 30 kW galios) ant negyvenamojo neypatingojo pastato stogo rangos darbų pirkimas. Pirkimo procedūra vykdoma vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.