Publikuojamas nuo: 2022-07-21 iki 2022-08-06

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Benedikto turgus"
Juridinio asmens kodas: 303976500
Telefono numeris: +370 669 98558
El. paštas: ilona@benediktoturgs.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-21 iki 2022-08-06
Pirkimo vertė (be PVM): 362250 EUR


350 kW Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas

UAB “Benedikto turgus” (toliau Pirkėjas) kviečiame Jus dalyvauti 350 kW saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (toliau – saulės elektrinė) įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkime apklausos būdu ir pateikti pasiūlymą. Pirkimas skirtas UAB “Benedikto turgus” projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ saulės elektrinės įsirengimas, paraiškos Nr. KK-AM-SVJ01-0110 įgyvendinti. Pirkimas vykdomas apklausos būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Ilona Drabavičienė, ilona@benediktoturgus.lt. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio mėn. 05 d. 17.00 val.