Publikuojamas nuo: 2024-02-14 iki 2024-07-05

Juridinis asmens pavadinimas: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“
Juridinio asmens kodas: 166451720
Telefono numeris: +37068664332
El. paštas: inga.degutiene@orlenlietuva.lt
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2024-02-14 iki 2024-07-05
Pirkimo vertė (be PVM): 12000000 EUR


Atnaujintas skelbimas – LK-2 kompresoriaus IK-201 ir garo turbinos pakeitimas

Mažeikių rajone įsikūrusi naftos perdirbimo produktų gamykla, valdoma akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“, įgyvendindama projektą „ORLEN Lietuva energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimo projektas“ (projekto Nr. MF-EIMIN-ATLEE01-0006) paskelbė viešą pirkimo konkursą Nr. OL/2/000194/24 pavadinimu „LK-2 compressor IK-201 and steam turbine replacement/ LK-2 kompresoriaus IK-201 ir garo turbinos pakeitimas“ (toliau – konkursas). Konkurse nurodyto projekto tikslas – mažinti įmonės veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų kiekį, įdiegiant energijos vartojimo efektyvumą didinančias gamybos technologijas. Gavus rangovų prašymus, pasiūlymų pateikimo terminas konkursui OL/2/000194/24 LK-2 compressor IK-201 and steam turbine replacement/ LK-2 kompresoriaus IK-201 ir garo turbinos yra pratęsiamas iki 2024-07-05, 13 val. Lietuvos laiku. (pastaba: akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ pasilieka teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą). Konkursas vykdomas ORLEN grupės įmonių elektroninėje pirkimų sistemoje CONNECT. Konkursą rasite paieškos laukelyje įvedę konkurso numerį: OL/2/000194/24. Išsamesnę informaciją apie elektroninę pirkimų sistemą CONNECT galite rasti internetinėje svetainėje adresu: https://connect.orlen.pl. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimą įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi Lietuvos įmonė, viena iš didžiausių šalies mokesčių mokėtojų, taip pat tarp lyderių pagal eksportuojamos produkcijos kiekius. Nuo 2006 m. ORLEN išleido beveik 4 mlrd. JAV dol. Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos įsigijimui ir tolesnėms investicijoms. ORLEN Lietuva inf.