Publikuojamas nuo: 2023-10-06 iki 2023-10-19

Juridinis asmens pavadinimas: UAB „Solet“
Juridinio asmens kodas: 302627809
Telefono numeris: +37065241719
El. paštas: paulina@solet.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-10-06 iki 2023-10-19
Pirkimo vertė (be PVM): 467000 EUR


358 kW galios saulės elektrinės projektavimas, įranga, įrangos transportavimas bei rangos darbai Armėnijoje

UAB Solet, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, skelbia pirkimą, kurio objektas 358 kW galios saulės elektrinės projektavimas, įranga, įrangos transportavimas bei rangos darbai Armėnijoje. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta Armėnijoje. Pirkimas yra vykdomas UAB Solet įgyvendinant projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Armėnijoje įrengiant 358 kWp saulės elektrinę ir perduodant Lietuvos patirtį“. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Solet įgaliotam asmeniui. UAB Solet įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, paulina@solet.lt ; adresas: UAB „Solet“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. spalio mėn. 19 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB Solet, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma 2023 m. spalio mėn. 20 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami.