Publikuojamas nuo: 2022-05-02 iki 2022-06-01

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Eugesta
Juridinio asmens kodas: 121539735
Telefono numeris: +37065555425
El. paštas: eugprojektai@gmail.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-02 iki 2022-06-01
Pirkimo vertė (be PVM): 350000 EUR


„400 KW GALIOS SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT ĮMONĖS UAB “EUGESTA” STOGO, KIBIRKŠTIES G. 8, VILNIUS“

UAB „Eugesta“ vykdydama projektą „400 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant įmonės UAB "Eugesta" stogo, Kibirkšties g. 8, Vilnius“, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 400 kWp galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vydymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Sigitas Račkauskas, eugprojektai@gmail.com, Kibirkšties g. 8, LT-02242 Vilnius. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. Birželio mėn. 1 d. 10.00 val.

listing_1652776233_531090.pdf