Publikuojamas nuo: 2022-06-07 iki 2022-07-07

Juridinis asmens pavadinimas: UAB "Teniso pasaulis"
Juridinio asmens kodas: 125915284
Telefono numeris: +37068725526
El. paštas: a.lazdauskas@darnugroup.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-06-07 iki 2022-07-07
Pirkimo vertė (be PVM): 320000 EUR


„400 KW GALIOS SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT ĮMONĖS UAB “TENISO PASAULIS” STOGO, ĄŽUOLYNO G. 7, VILNIUS“

UAB „Teniso pasaulis“ vykdydama projektą „400 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant įmonės UAB "Teniso pasaulis" stogo, Ąžuolyno g. 7, Vilnius“, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 400 kWp (+- 1 kW) galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Adomas Lazdauskas, a.lazdauskas@darnugroup.lt Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. liepos 7 d. 10.00 val.

listing_1655208903_492313.pdf