Publikuojamas nuo: 2022-05-16 iki 2022-06-16

Juridinis asmens pavadinimas: Solet Technics
Juridinio asmens kodas: 302627809
Telefono numeris: +37065241719
El. paštas: info@solet.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-16 iki 2022-06-16
Pirkimo vertė (be PVM): 494682 EUR


420 KW SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRANGA IR RANGOS DARBAI MOLDOVOJE

UAB Solet Technics, juridinio asmens kodas 302627809, PVM mokėtojo kodas LT100006161519, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, skelbia pirkimą, kurio objektas 420 kW galios saulės elektrinės įranga bei rangos darbai Moldovoje. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta: I) Moldova Chisinau bul. Stefan cel Mare. 163, II) Moldova or. Cantemir str. Stefan Voda 1, III) Moldova or. Cantemir str. Testemeteanu 1, IV) Moldova, Cantemir str. Stefan Voda 9, V) Moldova Ocnita, Mihai Viteazu 1, VI) Moldova Ocnita, Mihai Viteazu 6, VII) Moldova UTA Gagauzia mun. Comrat, str. Lenin 160, VIII) Moldova UTA Gagauzia com. Svetli sir. Iubileinaia 35. Pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija). Pirkimas yra vykdomas UAB Solet Technics įgyvendinant projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Moldovoje įrengiant 420 kWp saulės elektrinę ir perduodant Lietuvos patirtį“ kuriam finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį”. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Solet Technics įgaliotam asmeniui. UAB Solet Technics įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, info@solet.lt ; adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. birželio mėn. 16 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB Solet Technics, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma 2022 m. birželio mėn. 17 d. 13:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami.