Publikuojamas nuo: 2023-04-18 iki 2023-05-03

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Ozantis
Juridinio asmens kodas: 126345741
Telefono numeris: +37067645614
El. paštas: arturas.tilinga@nepirockcastle.com
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-04-18 iki 2023-05-03
Pirkimo vertė (be PVM): 393600 EUR


480 kW GALIOS SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMAS

UAB „Ozantis“, įgyvendindamas projektą pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“, numato įsigyti: naujos, nenaudotos saulės fotovoltinės elektrinės įrengimo ir pridavimo darbus. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

Konkurso-salygos-Ozantis_480kW.pdf