Publikuojamas nuo: 2022-05-13 iki 2022-06-13

Juridinis asmens pavadinimas: Solet Technics, UAB
Juridinio asmens kodas: 302627809
Telefono numeris: +37060489013
El. paštas: paulina.liaugaudaite@solet.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-13 iki 2022-06-13
Pirkimo vertė (be PVM): 694460 EUR


559 KW SAULĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMAS, ĮRANGA, ĮRANGOS TRANSPORTAVIMAS IR RANGOS DARBAI MOLDOVOJE

UAB Solet Technics, juridinio asmens kodas 302627809, PVM mokėtojo kodas LT100006161519, buveinės adresas Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, skelbia pirkimą, kurio objektas 559 kW galios saulės elektrinės projektavimas, įranga, įrangos transportavimas bei rangos darbai Moldovoje. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta: I) ATU Gagauzia Avdarma village, Sovetskaya street 33a, Moldova, II) G. Ceadir-Lunga, str. Michurin 2, Moldova, III) G. Vulcanesti str. Lenin 37, Moldova, IV) ATU Gagauzia, Mun. Comrat, str. Odessa 2, Moldova, V) Ceadir-Lunga district, C. Baurchi, str. Lenin w / n, Moldova, VI) ATO Gagauzia Avdarma village, Sovetskaya street 33a, Moldova, VII) Vulcanesti region, C. Chishmikoy str. Lenin, Moldova. Pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 (2018 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-946 įsakymo redakcija). Pirkimas yra vykdomas UAB Solet Technics įgyvendinant projektą „Klimato kaitos problemų sprendimas suteikiant energetinę laisvę rytų partnerystės šalyje Gagaūzijos autonominėje srityje, Moldovoje įrengiant 559 kWp saulės elektrinę ir perduodant Lietuvos patirtį“ kuriam finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš Klimato kaitos programos lėšų, pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimas ir inovatyvių technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant gerąją Lietuvos patirtį”. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams ir pirkimo objekto techninės specifikacijos yra nustatytos pirkimo dokumentuose, kurie tiekėjams teikiami neatlygintinai elektroniniu paštu, pateikus prašymą UAB Solet Technics įgaliotam asmeniui. UAB Solet Technics įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Paulina Liaugaudaitė +37065241719, info@solet.lt ; adresas: UAB „Solet Technics“ Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo laikas 8:00 – 17:00. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. birželio mėn. 13 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB Solet Technics, Žirmūnų g. 139, LT-09120, Vilnius, Lietuvos Respublika. Vokų atplėšimo procedūra bus vykdoma 2022 m. birželio mėn. 14 d. 14:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjai ir jų atstovai į komisijos posėdį, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais nekviečiami.