Publikuojamas nuo: 2023-09-11 iki 2023-09-24

Juridinis asmens pavadinimas: UAB NEO GROUP
Juridinio asmens kodas: 126142011
Telefono numeris: +37062059790
El. paštas: gabriele.sescilaite@neogroup.eu
Finansavimo programa: Modernizavimo fondas
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-09-11 iki 2023-09-24
Pirkimo vertė (be PVM): 5043000 EUR


6150 kW saulės jėgainės projektas

UAB „NEO GROUP", dinamiškai besivystanti šiuolaikinė polietilentereftalato (PET) granulių gamybos įmonė, viena iš pagrindinių aukštos kokybės PET polimerų ir poliolių gamintojų Europoje, planuoja įrengti 6150 kW galingumo saulės jėgainę ant žemės, siekdama diversifikuoti pasirenkamus atsinaujinančius ir alternatyvius energijos šaltinius bei skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą pramonėje. 6150 kW saulės jėgainės įrengimas prisidėtų prie ŠESD mažinimo bei turimų resursų efektyvesnio išnaudojimo.

20230911-6MW-NEO-GROUP-Pirkimo-salygos_clean.pdf