Publikuojamas nuo: 2022-07-11 iki 2022-07-25

Juridinis asmens pavadinimas: UAB Samsonas
Juridinio asmens kodas: 133140587
Telefono numeris: 868651321
El. paštas: egidijus@samsonas.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-07-11 iki 2022-07-25
Pirkimo vertė (be PVM): 800000 EUR


800 kW GALIOS SAULĖS FOTOELEKTRINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT MONTAVIMO DARBUS, PIRKIMAS

UAB „Samsonas“ vykdydamas projektą „Samsonas 800 kW saulės elektrinės įrengimas“, skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 800 kW galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais: Egidijus Kieras, egidijus@samsonas.lt. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. liepos 25 d. 8.15 val.

Konkurso-sąlygos-Samsonas-.pdf