Publikuojamas nuo: 2022-05-23 iki 2022-06-23

Juridinis asmens pavadinimas: Kirtimų logistikos centras, UAB
Juridinio asmens kodas: 226224790
Telefono numeris: +37068777873
El. paštas: marius@kirtimu47.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Ne
Pirkimo galiojimo laikas: 2022-05-23 iki 2022-06-23
Pirkimo vertė (be PVM): 99000 EUR


99.9 KW GALIOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT ĮMONĖS UAB “KIRTIMŲ LOGISTIKOS CENTRAS” PASTATO STOGO

UAB „Kirtimų Logistikos Centras“ vykdydama projektą „99.9 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant įmonės UAB "Kirtimų Logistikos centras" pastato stogo, Kirtimų g. 47 Vilnius", skelbia konkursą. Pirkimo objektas: 99.9 kWp galios saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir montavimo darbų pirkimas. Pirkimo procedūra: konkursas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vydymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis. Pirkėjo atstovas Marius Malevskis, kontaktiniai duomenys - info@kirtimu47.lt Kirtimų g. 47 Vilnius. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. Birželio mėn. 23 d. 16.00 val.

listing_1651477575_862051-1.doc